تابستان زمینه‌ساز موفقیت

مطالعه و پیش‌خوانی در تابستان برای تمام پایه‌های تحصیلی بنا به دلایل خاص مفید است؛ ولی شاید بتوان گفت برای چند پایه به صورت ویژه ضروری است.

تابستان زمینه‌ساز موفقیت

مطالعه و پیش‌خوانی در تابستان برای تمام پایه‌های تحصیلی بنا به دلایل خاص مفید است؛ ولی شاید بتوان گفت برای چند پایه به صورت ویژه ضروری است. یکی از این مقاطع، سال سوم دبیرستان است؛ یعنی دانش‌آموزانی که سال دوم را سپری کرده و امسال در کلاس‌های سال سوم شرکت خواهند کرد و مهم‌تر این‌که امتحانات نهایی را پیش رو دارند.

پیش‌خوانی درس‌ها در تابستان راندمان یادگیری را در طول سال افزایش می‌دهد. این افزایش به معنای عدم نیاز به تمرین و تکرار نیست، بلکه باعث مدیریت بهتر زمان می‌شود؛ یعنی دانش‌آموز در کلاس درس خوب یاد می‌گیرد و در منزل فرصت زیادی برای تمرین و حل سؤالات متنوع دارد.

این زمان را می‌توان به حل سؤالات تشریحی و نمونه‌سؤالات امتحانی اختصاص داد. توجه ویژه به سؤالات امتحانی باعث یادگیری عمیق و هم‌چنین کسب آمادگی بیش‌تر برای امتحان نهایی خواهد شد.