نگاهی دقیق‌تر به زبان فارسی و معنای لغات

از 25 سؤالی که در قالب درس زبان و ادبیات فارسی در کنکور طرح می‌شود، نزدیک به 5 سؤال از درس زبان فارسی است.

نگاهی دقیق‌تر به زبان فارسی و معنای لغات

از 25 سؤالی که در قالب درس زبان و ادبیات فارسی در کنکور طرح می‌شود، نزدیک به 5 سؤال از درس زبان فارسی است. این امکان وجود ندارد که روی درصد زبان و ادبیات فارسی کنکور برای خود حسابی باز کرد و زبان فارسی را نادیده گرفت. مباحث کلی طرح‌شده در این درس عبارت‌اند از: تکواژ و واژه، اجزای جمله، ویرایش، واژه‌‌شناسی و گروه اسمی و «بیاموزیم». معمولاً یک تست در کنکور از هر یک از مبحث‌های گفته‌شده طرح می‌شود. تسلط روی این مباحث مستلزم تمرین کافی و تست است؛ به‌ویژه در مبحث تکواژ. نکته‌ها را خوب یاد بگیرید و از هر تمرین یا تست نکته‌برداری کنید. از بیاموزیم‌ها نیز غافل نشوید.

معنی لغت و املا:

از این بخش نیز درمجموع 5 سؤال در کنکور طرح می‌شود. املای واژگان در درس زبان فارسی طی چند درس به طور مجزا بررسی می‌شود، اما این درس‌ها تنها منابع طرح سؤال در کنکور نیستند. تمام کتاب ادبیات دوم، سوم و چهارم جزء منابع مطالعاتی شما هستند. پس طی خواندن ادبیات، زیر واژگانی که املای نسبتاً دشواری دارند، خط بکشید که بعداً آن‌ها را مطالعه کنید. راه به خاطر سپردن این واژگان نیز دیدن چندباره‌ی آن‌هاست. در بخش معنی لغت نیز به لغات انتهایی کتاب (لغات ستاره‌دار در متن کتاب) توجه کنید و تمام معانی آن‌ها را یاد بگیرید. برخی لغات دارای چند معنی هستند که برخی از آن‌ها چندان معمول و رایج نیستند؛ اما این باعث نمی‌شود که طراح آن‌ها را نادیده بگیرد و حتی بیش‌تر اوقات جذب آن‌ها نیز می‌شود. ریشه‌یابی کلمات در این بخش به ما در یادگیری کلمه کمک می‌کند. برخی لغات نیز در متن کتاب وجود دارد که ستاره‌دار نیستند ولی ممکن است مورد سؤال واقع شوند. آن‌ها را نیز یاد بگیرید. لغات را هر روز مرور کنید. از روش لایتنر نیز می‌توانید استفاده کنید.