صلح آبی

آب این منبع باارزش با تغییر آب و هوا، افزایش جمعیت و افزایش نیاز برای تولید غذا و انرژی، رفته رفته محدودتر و نایاب‌تر می‌شود. به‌زودی آب به منبعی باارزش‌تر از نفت تبدیل خواهد شد.

صلح آبی

آب این منبع باارزش با تغییر آب و هوا، افزایش جمعیت و افزایش نیاز برای تولید غذا و انرژی، رفته رفته محدودتر و نایاب‌تر می‌شود. به‌زودی آب به منبعی باارزش‌تر از نفت تبدیل خواهد شد.

دکتر کاوه مدنی، استاد ایرانی مرکز سیاست‌های محیط زیست امپریال کالج لندن، معتقد است که کمبود آب فرصتی است برای تغییر نگرش به آب به عنوان سرمایه‌ای جهانی. پیام این دانشمند جوان ایرانی به همه‌ی انسان‌ها این است: «کمبود آب می‌تواند بشر را به مشارکت برای کاهش فشارهای ناشی از کمبود این سرمایه‌ی جهانی تشویق کند.»

به گفته‌ی او در شرایط موجود در مقابل گزینه‌ی اول که به افزایش کشمکش‌ها و تعارضات آبی منجر می‌شود، گزینه‌ی دوم، یادگیری از رفتار در جوامع بسیار محروم و فقیر افریقایی است که ارزش و اهمیت آب را درک کرده و تحت فشار محرومیت و فقر یاد گرفته‌اند که تنها شرط بقا، مشارکت و هم‌پیمانی برای پشتیبانی بی‌قید و شرط از یکدیگر در شرایط سختی، قحطی و خشکسالی است. ما باید این پیام آبی را از مردمان قاره‌ی سیاه یاد بگیریم.

همایش جمع بندی علوم اجتماعی حل سوالات کنکور 96 بخش اول
چهارم انسانی     دبیر : آزیتا بیدقی