ماجراجویی ورزش یوگا برای کودکان (3)

حالا می‌خواهم یک حرکت دیگر را که در یوگا به نام حرکت سرِ گاو شناخته می‌شود برایت توضیح دهم.

ماجراجویی ورزش یوگا برای کودکان (3)

درباره‌ی گاوها، این موجودات معصوم و دوست‌داشتنی، چه می‌دانی؟ می‌دانی چه می‌خورند؟ آیا آن‌ها را وقت چرا کردن در سبزه‌زارها دیده‌ای که با چه آرامش و رضایتی غذا می‌خورند؟ این بار که فرصتی پیدا کردی تا به غذا خوردن گاوها نگاه کنی دقت کن وقتی گاوها غذا می‌خورند سرشان را به طرز خاصی حرکت می‌دهند. آیا تو هم می‌توانی این‌گونه سر خودت را تکان بدهی.

حالا می‌خواهم یک حرکت دیگر را که در یوگا به نام حرکت سرِ گاو شناخته می‌شود برایت توضیح دهم. تو هم مرحله به مرحله با من پیش بیا. روی زمین به صورت دوزانو بنشین. پای راست خود را به روی ران پای چپ سُر بده. در این حالت فقط روی پاشنه‌ی پای چپ نشسته‌ای. یک نفس عمیق بکش و بازوهایت را بالا بیاور. حالا بازدم انجام بده و هم‌زمان دست راست خود را از بالای شانه‌ی سمت راست به دست چپ که از پایین کمر به سمت بالا کشیده می‌شود برسان. ممکن است دفعه‌ی اول نتوانی دو دست خود را به هم برسانی ولی سعی کن کف دست‌ها را به هم نزدیک کنی. نگران نباش! به مرور می‌توانی کشش را بیش‌تر کنی و موفق شوی. وقتی توانستی کف دست‌ها را از پشت به هم برسانی، آن‌ها را در هم قلاب کن و بگذار این کشش کمی ادامه داشته باشد. در این حالت به‌آرامی نفس بکش و کمی در این حالت بمان. حالا به‌آرامی به حالت اول برگرد و این کار را با سمت دیگر انجام بده. منتظر حرکت بعدی باش دوست من!