همواره به برنامه‌ی راهبردی مقید بودند

وقتی با رتبه‌های برتر و تک‌رقمی کشور و خانواده‌های آن‌ها صحبت و گفت‌وگو می‌کنیم چند موضوع و مطلب مهم مشترکاً در لابه‌لای این گفت‌وگوها به چشم می‌خورد.

همواره به برنامه‌ی راهبردی مقید بودند

وقتی با رتبه‌های برتر و تک‌رقمی کشور و خانواده‌های آن‌ها صحبت و گفت‌وگو می‌کنیم چند موضوع و مطلب مهم مشترکاً در لابه‌لای این گفت‌وگوها به چشم می‌خورد:

1. نقش بسیار پررنگ و اثربخش والدین در مشاوره و همفکری با این دانش‌آموزان در تمام طول مسیر از دامنه تا قله‌ی رفیع موفقیت به‌روشنی دیده می‌شود. این نقش با هر شرایط شغلی و تحصیلی که پدران و مادران داشته‌اند همواره حفظ شده است.

2. تأثیر بسیار مهم تلاش و پشتکار و سخت‌کوشی دانش‌آموزان با هر ضریب هوشی درواقع عامل اصلیِ موفقیت بعد از نقش پدر و مادر است.

3. برنامه‌ریزی و برنامه‌ی راهبردی که به آن مقید بوده و همواره به آن عمل کرده‌اند عامل مشترک در این موفقیت است.

در مورد موضوع شماره‌ی 1، هم دانش‌آموز باید شرایطی فراهم کند که پدر و مادر به مشاوره و گفتمان با او بپردازد و هم اولیای محترم باید بستری فراهم کنند تا فرزندشان به صحبت با آن‌ها مشتاق باشد. در موضوع شماره‌ی 2 بیش‌تر دانش‌آموز نقش دارد و اراده‌ی اوست که سرنوشت‌ساز است و در موضوع شماره‌ی 3 نیز هم والدین و هم دانش‌آموز به کمک هم باید کار را پیش ببرند تا این موفقیت تضمین شود.