دوقلوهایی که خوش درخشیدند

وقتی نتایج کنکور امسال اعلام شد، یک اتفاق جالب در رشته‌ی تجربی رخ داده بود. احسان و عرفان طاهری‌فرد، دو برادر دوقلو از شیراز توانستند رتبه‌های 5 و 6 تجربی کشور را به دست بیاورند.

دوقلوهایی که خوش درخشیدند

وقتی نتایج کنکور امسال اعلام شد، یک اتفاق جالب در رشته‌ی تجربی رخ داده بود. احسان و عرفان طاهری‌فرد، دو برادر دوقلو از شیراز توانستند رتبه‌های 5 و 6 تجربی کشور را به دست بیاورند. اما موضوع به همین‌جا پایان نیافت و وقتی رتبه‌های مناطق اعلام شد، دو برادر دوقلوی گچسارانی یعنی محمدمهدی و محمدامین خادم‌بشیری توانستند رتبه‌های 1 و 6 تجربی را در منطقه‌ی 3 کسب کنند.

این درخشش دوقلوها زمانی ارزشمندتر خواهد شد که بدانیم پشت سر آن‌ها یک خانواده‌ی موفق قرار داشته است؛ خانواده‌ای که در این مسیر با همراهی‌های ارزشمند خود، زمینه را برای موفقیت فرزندانشان فراهم کردند.

اکنون که در تابستان هستیم، خانواده‌ها می‌توانند برای نقش تعیین‌کننده‌ی خود برنامه‌ریزی و همراهی خود را در مسیر پیشرفت فرزندانشان دوچندان کنند. این‌گونه موفقیت همواره در کنار ما خواهد بود.