برنامه‌ی تابستان از نگاه یک‌رقمی‌های کنکور 94 (5)

مطالعه در فرصت سه‌ماهه‌ی تابستان برای جمع‌بندی درس‌های پایه مفید بود. من از قسمت نگاه به آینده درس ریاضی را انتخاب کردم.

برنامه‌ی تابستان از نگاه یک‌رقمی‌های کنکور 94 (5)

سارا همتی، رتبه‌ی 1 تجربی کشور:

مطالعه در فرصت سه‌ماهه‌ی تابستان برای جمع‌بندی درس‌های پایه مفید بود. من از قسمت نگاه به آینده درس ریاضی را انتخاب کردم.

سیدفرزین حسینی، رتبه‌ی 5 تجربی منطقه‌ی 3:

شاخصه‌ی اصلی کانون برنامه‌ی راهبردی آن است. این برنامه در تابستان بودجه‌بندی معقولی دارد که برای تمام دانش‌آموزان حتی کسانی که قبلاً چیزی نخوانده‌اند کمک‌کننده است. من به قسمت نگاه به گذشته توجه زیادی داشتم و تثبیت مطالب و رفع اشکال‌ها باعث شد در طول سال با خیال راحت برای درس‌های سال چهارم زمان اختصاص دهم.

امین ایزدیار، رتبه‌ی 9 ریاضی منطقه‌ی 2:

در چهار آزمون از پنج آزمون تابستان شرکت کردم که این آزمون‌ها باعث شد در طول سال نحوه‌ی صحیح درس خواندنم را کشف کنم.

مصطفی جدیدی، رتبه‌ی 6 ریاضی منطقه‌ی 3:

سال سوم دبیرستان که المپیادی بودم به کانون پیوستم. به نظرم پیوستگی و قسمت نگاه به آینده‌ی برنامه‌ی راهبردی تابستان عالی است.