برنامه‌ی تابستان از نگاه یک‌رقمی‌های کنکور 94 (4)

در سال سوم و چهارم از تابستان در آزمون‌ها شرکت کردم. اگر در تابستان در آزمون‌ها شرکت نمی‌کردم نمی‌توانستم برای درس‌های هر سه پایه مطالعه کنم.

برنامه‌ی تابستان از نگاه یک‌رقمی‌های کنکور 94 (4)

صبا فکرمند، رتبه‌ی 4 تجربی منطقه‌ی 1:

در تابستان به دلیل مرور درس‌های سال سوم توانستم به تسلط کافی برسم و این باعث شد در طول سال بهترین مدیریت زمان را داشته باشم. هم‌چنین با انتخاب واحد دو به دو توانستم در تابستان برای درس‌های هر سه پایه، زمان اختصاص دهم.

محمد حدادیان، رتبه‌ی 5 ریاضی ایثارگران:

در تابستان با برنامه‌ی راهبردی درس می‌خواندم ولی به دلیل شرکت در المپیاد در یک آزمون نتوانستم حضور داشته باشم. مرور درس‌های عمومی سال سوم باعث افزایش تسلطم شد. هم‌چنین از درس‌های نگاه به آینده هندسه‌ی تحلیلی و دیفرانسیل را انتخاب کرده بودم که باعث شد در طول سال کارم راحت باشد.

غزاله خیری، رتبه‌ی 10 تجربی منطقه‌ی 2:

در سال سوم و چهارم از تابستان در آزمون‌ها شرکت کردم. اگر در تابستان در آزمون‌ها شرکت نمی‌کردم نمی‌توانستم برای درس‌های هر سه پایه مطالعه کنم. از طرفی چون سرعت مطالعه‌ی من کند است شروع از تابستان باعث شد در مهرماه به حد تعادل برسم که اگر از مهر شروع می‌کردم این مسئله برایم ایجاد مشکل می‌کرد.

محمدرضا سلطانی، رتبه‌ی 4 انسانی منطقه‌ی 2: 

برنامه‌ی تابستان فوق‌العاده بود و من اگر با این برنامه پیشروی نمی‌کردم، قطعاً فرصت تابستان را از دست می‌دادم. برنامه‌ی تابستان مرا از سردرگمی بیرون آورد.

حسین نعمتیان، رتبه‌ی 8 تجربی منطقه‌ی 2:

اغلب مباحث پایه در تابستان مرور می‌شد که این برای من مهم بود. من با پیشروی با این برنامه اکثر درس‌ها را مطالعه کردم و در طول سال با خیال راحت برای درس‌های سال چهارم زمان اختصاص دادم.