برنامه‌ی تابستان از نگاه یک‌رقمی‌های کنکور 94 (3)

8 سال عضو کانون بودم که در اکثر این سال‌ها در آزمون‌های تابستان هم شرکت می‌کردم.

برنامه‌ی تابستان از نگاه یک‌رقمی‌های کنکور 94 (3)

احسان باقری، رتبه‌ی 8 ریاضی منطقه‌ی 3:  

8 سال عضو کانون بودم که در اکثر این سال‌ها در آزمون‌های تابستان هم شرکت می‌کردم. چون در تابستان فراغت بیش‌تری داشتم، احساس می‌کردم به یک برنامه نیازمندم تا مرا ملزم به مطالعه کند و بتوانم زمان را مدیریت کنم. پیشروی با برنامه‌ی تابستان در سال چهارم باعث شد دید واقع‌بینانه‌ای از خودم در مورد درس‌های هر سه پایه پیدا کنم. اگر در این آزمون‌ها شرکت نمی‌کردم سه ماه اول طول سال را برای به دست آوردن این دید از دست می‌دادم.

عباس آسکانی، رتبه‌ی 2 ریاضی منطقه‌ی 3:

برای من جمع‌بندی درس‌های پایه اولویت داشت که از این نظر برنامه‌ی راهبردی تابستان عالی بود. در آخر تابستان توانستم کل درس‌های پایه را مطالعه کنم و چند فصل از درس‌های چهارم را هم پیش‌خوانی کردم.

کیارش زارع، رتبه‌ی 7 تجربی کشور:

به نظرم در تابستان به دلیل تعطیلی مدارس نیاز مبرمی به برنامه داریم. من برای تابستان برنامه‌ی راهبردی کانون را انتخاب کردم و توانستم درس‌های پایه را جمع‌بندی کرده و سه درس از سال چهارم را در منزل مطالعه کنم.

محمدرضا وطن‌خواه، رتبه‌ی 8 تجربی منطقه‌ی 1: 

با توجه به این‌که تغییر رشته داده بودم، مطالعه‌ی زیست در تابستان برای من ضروری بود. از طرفی از قسمت نگاه به آینده درس‌های شیمی و ریاضی را پیش‌خوانی کردم. من با پیشروی با برنامه‌ی تابستان توانستم بین درس‌های پایه و پیش تعادل برقرار کنم.