برنامه‌ی تابستان از نگاه یک‌رقمی‌های کنکور 94 (2)

نقطه‌ی قوت برنامه‌ی راهبردی تابستان قسمت نگاه به گذشته و نگاه به آینده‌ی آن است.

برنامه‌ی تابستان از نگاه یک‌رقمی‌های کنکور 94 (2)

سعید زاهد، رتبه‌ی 11 انسانی منطقه‌ی 1:

نقطه‌ی قوت برنامه‌ی راهبردی تابستان قسمت نگاه به گذشته و نگاه به آینده‌ی آن است. البته من در برنامه‌ی شخصی‌ام به درس‌های نگاه به گذشته تأکید بیش‌تری داشتم؛ چون می‌خواستم قبل از شروع سال درس‌ها را مطالعه کرده باشم. با این برنامه توانستم در آخر تابستان درس‌ها را مرور کنم.

علی‌اکبر همتی، رتبه‌ی 4 ریاضی منطقه‌ی 3:

من تصمیم داشتم پروسه‌ی رسیدن به کنکور را با موفقیت شروع کنم و سال تحصیلی را با قدرت آغاز کنم. الان فکر می‌کنم با شرکت در آزمون‌های تابستان توانستم به خواسته‌ام برسم.

محمد مبارکی، رتبه‌ی 3 ریاضی و رتبه‌ی 8 زبان منطقه‌ی 3: 

من روی درس‌های پایه تأکید داشتم. برنامه‌ام طوری بود که در آخر تابستان خیالم از درس‌های سال دوم و فیزیک سال اول راحت بود. اگر در تابستان برای پایه زمان اختصاص نمی‌دادم فرصت لازم برای مطالعه‌ی کامل درس‌های سال چهارم را در طول سال نداشتم.

شهاب طیبی، رتبه‌ی 8 ریاضی ایثارگران:

هدف من از مطالعه در تابستان جمع‌بندی درس‌های پایه بود که در آخر تابستان توانستم اکثر درس‌های سال دوم و سوم را مطالعه کنم.