زباله‌های فضایی، گردش در فضا را با مشکل مواجه می‌کنند

رشد فزاینده آشغالهای فضایی، گردش در فضا را با مشکل مواجه می‌کنند.

زباله‌های فضایی، گردش در فضا را با مشکل مواجه می‌کنند

رشد فزاینده آشغالهای فضایی، گردش در فضا را با مشکل مواجه می کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ سال 2014، ایستگاه فضایی بین‌المللی مجبور شد سه بار جای خود را تغییر دهد تا با آشغال‌های فضایی برخورد نکند.

علاوه بر این، این خرده اجسام سرگردان در فضا به ماهواره‌های در گردش نیز آسیب‌های جدی و پرهزینه‌ای وارد می‌کنند. از آغاز عصر فضا تاکنون بیش از 5000 پرتاب انجام‌شده که هر پرتاب نیز حاوی ماهواره‌هایی برای رصد زمین یا برای برقراری سامانه‌های ارتباطی بوده و نتیجه امر آلوده شدن جو بالای زمین بوده است.زباله‌های فضایی، گردش در فضا را با مشکل مواجه می‌کنندزباله‌های فضایی، گردش در فضا را با مشکل مواجه می‌کنند

منبع :