غلامرضا محبی: آزمون آمادگی فیزیک - جریان الکتریکی

آزمونک آمادگی فیزیک برای آزمون 6 شهریور

غلامرضا محبی: آزمون آمادگی فیزیک - جریان الکتریکی

دانش آموزان عزیز ریاضی

سلام


در اینجا برای آزمون 6 شهریور آزمونک فیزیک درنظر گرفته شده است که با حل سوالات آن برای این آزمون آماده تر خواهید شد


فایل را از ذیل دانلود نمایید