نحوه‌ی درس خواندن دانش‌آموزان برتر کنکور در تابستان (7)

در تابستان ادبیات را درس به درس می‌خواندم و از ابتدای سال تحصیلی شروع به مبحثی خواندن کردم.

نحوه‌ی درس خواندن دانش‌آموزان برتر کنکور در تابستان (7)

هنگامه نامجومطلق، رتبه‌ی 2 منطقه‌ی 3  از اسفراین

ادبیات: در تابستان ادبیات را درس به درس می‌خواندم و از ابتدای سال تحصیلی شروع به مبحثی ‌خواندن کردم.

عربی: در تابستان کل عربی 2 و 3 را نیز مطالعه کردم و تست‌های آن را زدم.

زبان: از اول تابستان هر شب یک Reading می‌خواندم و طی سال هم ادامه دادم.

ریاضی: در کنار ریاضی تجربی، کتاب حسابان رشته‌ی ریاضی را هم خواندم و تست‌های حسابان را کار کردم.

زیست‌شناسی: برای این درس خیلی وقت گذاشتم و کتاب درسی را چند بار خواندم.

فیزیک: در این درس بیش‌ترین وقت را روی تست‌ زدن گذاشتم.

شیمی: کتاب شیمی پیش را از روی کتاب درسی پیش‌خوانی کردم. برای شیمی 2 و شیمی 3 بیش‌تر تست می‌زدم.