نحوه‌ی درس خواندن دانش‌آموزان برتر کنکور در تابستان (6)

ابستان روزی 9 تا 10 ساعت درس می‌خواندم. 70 درصد از زمان مطالعاتی خود را به اختصاصی‌ها و بقیه‌ی زمان را به عمومی‌ها اختصاص دادم.

نحوه‌ی درس خواندن دانش‌آموزان برتر کنکور در تابستان (6)

مریم مجردثانی با رتبه‌ی 4 تجربی از شیروان

از دوم دبیرستان به صورت منظم در آزمون‌ها شرکت می‌کردم. تابستان روزی 9 تا 10 ساعت درس می‌خواندم. 70 درصد از زمان مطالعاتی خود را به اختصاصی‌ها و بقیه‌ی زمان را به عمومی‌ها اختصاص دادم. در درس‌های اختصاصی، زیست پیش‌دانشگاهی را پیش‌خوانی کردم و تمام درس‌های سال دوم و سوم را نیز خواندم.

درس‌هایی که روی آن‌ها تمرکز ویژه داشتم، فیزیک، ریاضی و هندسه بود و در تابستان خود را در این درس‌ها قوی کردم. در درس‌های عمومی، در زبان فارسی مشکل داشتم و تابستان را به زبان فارسی اختصاص دادم. برای تقویت درس زبان انگلیسی کتاب لغات tofel را گرفتم و با کمک این کتاب دایره‌ی لغاتم را افزایش دادم.