فرصتی برای برتر شدن

رتبه‌ی برتر بودن در کنکور، هدف اصلی تمام دانش‌آموزان کنکوری است. خواسته‌ای که دور از دسترس نیست! به نظر شما لازمه‌ی این موفقیت چیست؟

فرصتی برای برتر شدن

رتبه‌ی برتر بودن در کنکور، هدف اصلی تمام دانش‌آموزان کنکوری است. خواسته‌ای که دور از دسترس نیست! به نظر شما لازمه‌ی این موفقیت چیست؟

  • هوش بالا

  • استعداد

  • تلاش بیش‌تر

  • سخت‌کوشی

  • شناخت

آن‌چه واضح است نقش استعداد در این میان است ولی این نقش به اندازه‌ی تلاش و پشتکار پررنگ نیست. چه‌بسا افرادی که با وجود استعداد سرشار به دلیل عدم تلاش موفق نبوده‌اند.

پس توجه داشته باشید که عامل تلاش و پشتکار، یک مورد بسیار مهم و کلیدی است.

از حالا تصمیم بگیرید و آزمون‌ها را فرصتی برای پیشرفت بدانید. با تلاش و برنامه‌ریزی قدم به قدم به جلو حرکت کنید تا موفقیت خود را قطعی کنید.

لازمه‌ی برتر بودن، استمرار تلاش است.