عادت به ساعت مطالعه‌ی بالا

این اتفاق عجیب نیست، چون نمی‌توان به یک‌باره ساعت مطالعه‌ی خود را بالا برد و در عین حال با کیفیت هم درس خواند.

عادت به ساعت مطالعه‌ی بالا

یکی از مشکلاتی که هر سال در شروع سال تحصیلی گریبان دانش‌آموزان را می‌گیرد آن است که دانش‌آموزان نمی‌توانند یک‌باره از تفریحات تابستان دل بکنند و شروع به درس خواندن کنند و عملاً نزدیک امتحانات میان‌ترم به ساعت مطالعه‌ی دلخواه خود می‌رسند.

این اتفاق عجیب نیست، چون نمی‌توان به یک‌باره ساعت مطالعه‌ی خود را بالا برد و در عین حال با کیفیت هم درس خواند.

بهترین راه‌حل آن است که در تابستان تقریباً به ساعت مطالعه‌ی مطلوبی برسیم (مخصوصاً دانش‌آموزان سال سوم و چهارم دبیرستان) و سپس با شروع به مهر ساعت مطالعه‌ی خود را ماکزیمم کرده و کیفیت را به آن اضافه کنیم.

خرید کتاب