رقابتی سالم

دفتر برنامه‌ریزی بهترین وسیله برای رقابت است. ساعت‌های مطالعه‌ای که هر روز در دفتر ثبت می‌شود باعث می‌شود ساعت مطالعه‌تان از روز قبل بیش‌تر شود.

رقابتی سالم

در زندگی تمام انسان‌ها رقابت نقش بسزایی در پیشرفت دارد. این رقابت محدود به زمینه‌ی تحصیلی نیست و می‌تواند جنبه‌های مختلفی از زندگی روزمره‌ی ما را در برگیرد. نکته‌ی مهم، چگونگی رقابت است.

سعی کنید در زندگی همیشه با خود رقابت کنید. رقابت با خود بهترین و سالم‌ترین رقابت است که به طور قابل ملاحظه‌ای موجب پیشرفت‌تان خواهد شد. رقابت با دیگران تا زمانی می‌تواند سازنده باشد که موجب صدمه به روحیه‌تان نشود. زمانی که این رقابت تبدیل به مقایسه شود، می‌تواند نتیجه‌ی معکوسی داشته باشد.

دفتر برنامه‌ریزی بهترین وسیله برای رقابت است. ساعت‌های مطالعه‌ای که هر روز در دفتر ثبت می‌شود باعث می‌شود  ساعت مطالعه‌تان از روز قبل بیش‌تر شود. 

آزمون‌هایی که جمعه‌ها برگزار می‌شوند، کارنامه‌ها و تراز‌های کسب‌شده و تلاش در افزایش تراز برای آزمون بعدی بهترین و سالم‌ترین نوع رقابت است که موجب پیشرفت چشمگیری در تراز و وضعیت تحصیلی‌تان خواهد شد.