گذشته‌ی من

نقاط قوت خود را در کارنامه‌ی آزمون‌های گذشته شناسایی کرده و آن‌ها را حفظ و تبدیل به نقاط قوت پایدار کنید.

گذشته‌ی من

همه‌ی ما گذشته را پشت سر گذاشته و به زمان حال رسیده‌ایم. گذشته برای تمام انسان‌ها درس عبرتی برای رفتار هوشمندانه و درست در آینده است.

کارنامه‌ها و آزمون‌های سال گذشته و رفع نقاط چالشی دلیلی برای صعود و پیشرفت هستند. فکر به گذشته و عملکرد نادرست در آن زمان نباید مانع عملکرد خوب و منطقی شما در آینده شود.

همه‌ی آزمون‌ها و کارنامه‌ها به عنوان تجربه‌هایی ارزشمند در کوله‌بارتان هستند. از آن‌ها برای صعود به قله استفاده کنید. باید این تجربه‌ها را به عنوان خشت‌های پایه‌ی این ساختمان موفقیت بر روی هم قرار دهید تا ساختمانی زیبا به نام موفقیت بنا شود.

نقاط قوت خود را در کارنامه‌ی آزمون‌های گذشته شناسایی کرده و آن‌ها را حفظ و تبدیل به نقاط قوت پایدار کنید.