تنوع مطالعاتی در تابستان

با مطالعه‌ی یک درس در تمام طول روز، بازده مطالعاتی کاهش می‌یابد و درس خواندن کسالت‌آور خواهد شد.

تنوع مطالعاتی در تابستان

در مسیر پیش رو و تلاش برای رسیدن به هدف، فرصت‌های طلایی بسیاری برای پیشی گرفتن از رقبا و دوستانتان وجود دارد. یکی از این فرصت‌ها، تابستان است. اگر از این فرصت به‌درستی استفاده شود، تغییرات زیادی در نتیجه ایجاد خواهد شد.

از جمله نکات مهمی که در این زمان باید به آن توجه ویژه داشت، تنوع در برنامه‌ریزی روزانه‌ی درسی است. تعطیلی مدارس از جمله عواملی است که موجب می‌شود دانش‌آموز تمایل به خواندن یک درس داشته باشد و تمام طول روز را فقط با چالش در یک درس سپری کند.

با مطالعه‌ی یک درس در تمام طول روز، بازده مطالعاتی کاهش می‌یابد و درس خواندن کسالت‌آور خواهد شد. پس در مطالعه و برنامه‌ریزی تابستان، تنوع مطالعاتی را در برنامه‌ی روزانه‌ی مطالعاتی خود حفظ کنید و طبق برنامه‌ی راهبردی و متناسب با ضرایب و اهمیت درس‌ها به مطالعه بپردازید.

با این کار با انرژی مضاعفی در تمام طول روز می‌توانید به درس خواندن بپردازید.