توجه:از مهر ماه دانش‌آموزان معارف اسلامی هم آزمون خواهند داشت

آزمون‌های برنامه‌ای برای رشته‌ی معارف

توجه:از مهر ماه  دانش‌آموزان معارف اسلامی هم آزمون خواهند داشت

توجه: از مهر ماه رشته‌ی علوم و معارف اسلامی هم آزمون‌ برنامه‌ای خواهدداشت

دانش‌آموزان رشته‌ی علوم و معارف اسلامی توجه کنند.

شما نیز مانند سایر رشته‌ها از مهر ماه 94 آزمون‌های برنامه‌ای خواهید داشت.

شما می‌توانید از مهر ماه بعد از پایان پاسخ‌گویی به سؤالات دفترچه‌ی گروه آزمایشی انسانی از پشتیبان خود بخواهید این دسته سؤالات را در اختیارتان بگذارد.

پاسخ‌گویی به این سؤالات در تراز و رتبه‌ی شما تأثیر خواهد داشت.

شما می‌توانید برنامه‌ی این درس‌ها را از سایت کانون مشاهده کنید و به مطالعه‌ی آن بپردازید.

توجه داشته باشید که از مهر ماه مانند سایر گروه‌ها شما می‌توانید از مطالب مشاوره‌ای و نکات کلیدی این دو درس در سایت کانون استفاده کنید.

و نیز می‌توانید سؤالات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در ذیل همین مطلب بنویسید. ما در آن قسمت پاسخ‌گوی سؤالات شما خواهیم بود.