بازی با سایه و نور

"نور ناشناخته"مجموعه تصاویری زیبا از انعکاس و سایه نور است که هر بیننده ای را محصور خود میکند.

بازی با سایه و نور

"نور ناشناخته"مجموعه تصاویری زیبا از انعکاس و سایه نور است که هر بیننده ای را محصور خود میکند.

"سو سانی پارک" با بکار گیری طرح هایی با زنجیره ای پیوسته از حصار فلزی و شیشه پلکسی ساخته شده  و رنگ های متفاوت ،نتیجه ای از انعکاس و شکست نور در مربع های شیشه پلکسیرا بوجود آورد.

 

آنگونه که خود هنرمند می گوید: "هیچ شیشه پلکسی رنگی در طرح بکار نرفته است. رنگها ناشی از توهم دیداری است که بسته به شدت نور شیشه روی پلکسی و زاویه دید ناظر متغیر است، هر قطعه شیشه نور متفاوتی ایجاد می کند." پارک با اینستالیشن جدیدی بازگشته که حتی از آخرین کارش بیشتر تأثیرگذار است.
 

این مجموعه بی نظیر در میانه فضای یک گالری بزرگ با شکوه  شناور شده است. این اثر در گالری هنر دانشگاه رایس در هیوستون، تگزاس، غوطه ور در سایه ها، رنگها و جهان لرزان نورها به نمایش گذاشته شده است. بازدیدکنندگان برای ورود به این فضا دعوت می شوند و می بینند که چگونه هر دو نور طبیعی و مصنوعی زمانی که در زاویه یا زمان مشخص در روز مشاهده می شوند، تغییر می یابد.بازی با سایه و نور

بازی با سایه و نور

بازی با سایه و نور

بازی با سایه و نور

بازی با سایه و نور

بازی با سایه و نور

بازی با سایه و نور


بازی با سایه و نور

بازی با سایه و نور


منبع :