تفاهم نامه همکاری دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه ˝مالایا ˝ مالزی

تفاهم نامه همکاری دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه ˝مالایا ˝ مالزی بین سرپرست دانشگاه فرهنگیان ایران و رئیس دانشگاه مالایا مالزی مبادله شد

تفاهم نامه همکاری دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه ˝مالایا ˝ مالزی

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش پانا، هیاتی از دانشگاه مالایا به ریاست خانم دکتر ماریانی به تهران آمد و با حضور در دانشگاه فرهنگیان با مهرمحمدی، سرپرست این دانشگاه دیدار و گفتگو کردند.

در این جلسه تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه فرهنگیان ودانشگاه مالایا مبادله شد.

تبادل تجربیات درحوزه تربیت معلم، گسترش همکاری های علمی وپژوهشی و فراهم آوردن زمینه استفاده ازامکانات پژوهشی به صورت متقابل برای اعضای هیات علمی ودانشجویان بخش هایی ازتفاهمنامه یادشده را تشکیل میدهد. 

منبع :