اوج مصرف چربی و مواد قندی در افراد مختلف چه زمانی است؟

نتایج بررسی‌های انجام شده پژوهشگران فرانسوی روی حیوانات و انسان نشان داده که اگر غذا به طور دائم در دسترس موجود زنده باشد، خوردن غذا دارای ریتم است.به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران، بررسی‌هایی که روی موش‌ها و حیوانات دیگر انجام‌ شده، نشان‌ می‌دهد که یک ریتم شبانه‌روزی و سالانه وجود دارد.

محققان می‌گویند: در بعضی از حیوانات زمستان‌خواب، برنامه‌ی تغذیه دارای یک ریتم شبانه‌روزی و یک ریتم سالانه‌ منظم است.

طی پژوهش‌هایی که بر روی اطفال چهار ساله انجام گرفت، بیشترین میزان تغذیه‌ کودکان در صبح و شب بود.

این پژوهش بیانگر آن است که حداکثر مصرف مواد‌ چربی در فصل بهار و بیشترین مصرف مواد‌قندی و کالری‌زا در تابستان بوده است.

بررسی‌های دیگر نشان‌ داده که بیشترین مصرف مواد انرژی‌زا توسط مردان بالغ، در پائیز و زمستان است.

منبع :