اندازه‌گیری DNA ویروس هپاتیت B با زیست‌حسگر الکتروشیمیایی

محققان دانشگاهی در یک طرح پژوهشی با استفاده از الکترودهای خمیرکربنی و طلای اصلاح شده موفق به طراحی و ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی جدید برای اندازه گیری مقادیر بسیار ناچیز DNA ویروس هپاتیت B شدند.

اندازه‌گیری DNA ویروس هپاتیت B با زیست‌حسگر الکتروشیمیایی

به گزارش سرویس علمی ایسنا، دکتر محمد حسین مشهدی زاده، استاد دانشگاه خوارزمی و محقق طرح درباره این طرح گفت: هدف این پروژه طراحی زیست حسگرهای الکتروشیمیایی ساده، ارزان و کار برای اندازه گیری کمی DNA ویروس هپاتیت B بود.

وی افزود: در مرحله اول طرح، الکترود خمیر کربنی به وسیله نانوذرات مغناطیسی، پارانیتروآنیلین و DNA کاوشگر ویروس هپاتیت B فعال شده اصلاح شد. تثبیت DNA کاوشگر بر روی الکترود از طریق پیوند کوولانسی بین گروه‌های NH2 قرار گرفته در سطح الکترود و گروه‌های فسفات فعال شده DNA انجام شد. در این کار از متیلنبلو به عنوان شناساگر الکتروشیمیایی استفاده و اندازه گیری‌های کمی به روش ولتامتری پالس تفاضلی انجام شد. نتایج نشان داد زیست حسگر ارائه شده حساسیت و انتخاب پذیری مناسبی برای اندازه گیری مقادیر ناچیز از ویروس هپاتیت B در نمونه‌های حقیقی را داراست.

محقق طرح با بیان این که این کار تحقیقاتی با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران وفناوران کشور انجام شده است، خاطرنشان کرد: در بخش دوم، الکترود طلا به وسیله نانوذرات طلا و مرکاپتو بنزالدهید اصلاح شد. کاوشگر ویروس هپاتیت B که با گروه NH2 فعال شده بود، از طریق برهم کنش کووالانسی با گروه آلدهیدی بر روی سطح الکترود تثبیت شد. تثبیت و هیبریداسیون DNA کاوشگر بر روی الکترود اصلاح شده با استفاده از فریسیانید به عنوان شناساگر و به روش ولتامتری پالس تفاضلی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این مرحله از طرح نشان داد که زیست حسگر پیشنهاد شده انتخاب پذیری مناسبی نسبت به DNA ویروس هپاتیت B داشت و به طور موفقیت آمیزی برای اندازه گیری DNA ویروس در نمونه‌های ادرار و پلاسمای خون مورد استفاده قرار گرفت.

منبع :

خرید کتاب