شپش سر از کجا می‌آید؟

شیوع شپش سر در کودکان بیشتر است و برای دستیابی به درمان موثر باید به بررسی همه افراد درگیر و در معرض ابتلا به شپش پرداخت؛ چراکه ابتلا به آن دارای شیوع گسترده در جوامع بشری است.

شپش سر از کجا می‌آید؟

دکتر داریوش دائر  با بیان اینکه شیوع شپش سر در کودکان بیش از سایر گروه‌های سنی است، گفت: شیوع شپش در جوامع فقیر و پرجمعیت شایع‌تر است، اما در همه گروه‌های اجتماعی دیده می‌شود و در سفید پوستان، زنان و فصول سرما نسبت به سیاه پوستان، مردان و فصول گرما شایع‌تر است.

وی با بیان اینکه کاهش آلودگی به شپش، به افزایش سطح آگاهی‌های جامعه، بهبود وضعیت بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، ارتقای رفتارهای بهداشتی، تشخیص و درمان به موقع بستگی دارد، اضافه کرد: شپش سر به عنوان شایع‌ترین نوع در مدارس و در جوامع بشری، شپش بدن و شپش عانه از جمله انواع شپش است و باید توجه داشت که شپش به جامعه یا طبقه اجتماعی خاصی بستگی ندارد.

این متخصص پوست با اشاره به اینکه تراشیدن موها برای درمان شپش سر موثر است، اما دارای پذیرش اجتماعی نیست، تصریح کرد: برای دستیابی به درمان موثر باید به بررسی همه افراد درگیر و در معرض ابتلا به شپش پرداخت. همچنین باید توجه داشت که تخم‌های جوان فاقد سیستم اعصاب مرکزی هستند و به داروهای ضدشپش پاسخ نمی‌دهند.

وی با تاکید برعدم تاثیرگذاری طول مو بر میزان آلودگی به شپش، خاطرنشان کرد: شپش بدن انتقال دهنده تیفوس اپیدمیک، بیماری تب خندق و بیماری تب راجعه است که راه انتقال آن از انسان به انسان از طریق تماس مستقیم یا لباس‌های آلوده است و منجر به بروز شپش سر و بدن می‌شود.

دائر در پایان یادآور شد: خود آلودگی با شپش بیماری جدی نیست، اما علائمی چون تحریکات پوستی و خارش شدید را به دنبال دارد و در شرایط فقر شدید، بهداشت پایین و بی‌مبالاتی و عدم تعویض یا شستشوی لباس‌ها تخم شپش به الیاف لباس می‌چسبد و باعث انتقال به دیگران می‌شود.

منبع :