زمان اوج مصرف چربی و مواد قندی در افراد مختلف

این پژوهش بیانگر آن است که حداکثر مصرف مواد چربی در فصل بهار و بیشترین مصرف مواد‌قندی و کالری‌زا در تابستان بوده است.

زمان اوج مصرف چربی و مواد قندی در افراد مختلف

نتایج بررسی‌های انجام‌ شده پژوهشگران فرانسوی روی حیوانات و انسان نشان‌ داده که اگر غذا به‌ طور دائم در دسترس موجود زنده باشد، خوردن غذا دارای ریتم است. 

بررسی‌هایی که روی موش‌ها و حیوانات دیگر انجام‌ شده، نشان‌ می‌دهد که یک ریتم شبانه‌روزی و سالانه وجود دارد. 

محققان می‌گویند: در بعضی از حیوانات زمستان‌خواب، برنامه‌ی تغذیه دارای یک ریتم شبانه‌روزی و یک ریتم سالانه‌ منظم است. 

طی پژوهش‌هایی که بر روی اطفال چهار ساله انجام گرفت، بیشترین میزان تغذیه‌ کودکان در صبح و شب بود.

این پژوهش بیانگر آن است که حداکثر مصرف مواد‌ چربی در فصل بهار و بیشترین مصرف مواد‌قندی و کالری‌زا در تابستان بوده است. 

بررسی‌های دیگر نشان‌ داده که بیشترین مصرف مواد انرژی‌زا توسط مردان بالغ، در پائیز و زمستان است.

منبع :