گرامر قید و صفت

گرامر قید و صفت را اینجا بیاموزید

گرامر قید و صفت

We also use adverb before  adjectives and other advervb.

                For example :  reasonably cheep (adverb+adjective)

                                        Terribly sorry (adverb+adjective)

                                         Incredibly quickly (adverb+adverb)

Good/Well

Good is an adjective.the adverb is well.

Your  English  is  good.

You speak English well.

Fast/hard/late

These words are both adjective and adverb:

Dara is a very fast runner.

Kate is a hard worker.

I was late.

منبع :

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب