تغییر ادراک انسان از رنگ‌ها با تغیر فصول

طبق جدیدترین تحقیقات انجام‌شده، ادراک انسان از رنگ‌ها با تغیر فصول تغییر می‌کند.

تغییر ادراک انسان از رنگ‌ها با تغیر فصول

طبق جدیدترین تحقیقات انجام‌شده، ادراک انسان از رنگ‌ها با تغیر فصول تغییر می‌کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ به‌طور خاص، ادراکی که انسان از رنگ زرد در یک نیمروز زمستانی و طبیعت خاکستری این فصل دارد با ادراک وی از رنگ زردی که در طبیعت سبزرنگ تابستان دیده می‌شود، تفاوت دارد.

لارن وِلبورن از محققان این تحقیق در انگلستان می‌گوید: احتمال دارد که دلیل این تفاوت ادراکی به خاطر فعال و هوشیار نگه‌داشتن توان بصری انسان در شرایطی است که تغییرات بسیار فاحشی در محیط رخ می‌دهد. این فرایند برای انسان سودمند است زیرا وی می‌تواند خود را با تغییرات فصلی شدید در رنگ‌های محیطی تطبیق دهد، در هر فصلی راحت ببیند و به‌آسانی رنگ‌ها را از هم تشخیص دهد.


منبع :