ساخت نانو داروی موثر در کاهش اندازه تومورهای سرطانی

پژوهشگران دانشگاه آزاد واحد بروجرد موفق به ساخت نانو داروی موثر در کاهش اندازه‌ی تومورهای سرطان سینه شدند.

ساخت نانو داروی موثر در کاهش اندازه تومورهای سرطانی

امیر قریب عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار  حوزه فن‌آوری گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: آرتمیز بنین یکی از اجزای موثره‌ی گیاه آرتمیز با‌ آنوا است که در حضور آهن و ترانسفرین، سمیت بیشتری بر روی سلول‌های سرطانی دارد. در این تحقیق نانو لیپوزوم‌های مغناطیسی هدفدار را تهیه کردند و روی موش مبتلا به سرطان سینه آزمایش کردند طبق نتایج به دست آمده هدف ‌دار نمودن نانو لیبوزوم‌‌ها با ذرات مغناطیسی آهن می‌تواند دارو رسانی را به محل تومور آسان کند. همچنین کارایی مواد دارویی محصور شده، در از بین بردن تومور سینه در حیوانات مورد مطالعه ده‌ها بار افزایش یافته است. 

وی در خصوص نتایج آزمایشات با شرایط مختلف ادامه داد: در حضور میدان مغناطیسی، دو ساعت بعد از تزریق نانو لیپوزوم‌های مغناطیسی حاوی دارو، مقدار حضور آرتمیز‌بنین و ترانسفرین در تومور به ترتیب 10 و 5.5 برابر افزایش یافت همچنین به دلیل اعمال میدان مغناطیسی حجم تومور در موش‌های مورد مطالعه طی 15 روز کاهش قابل توجهی یافت. 

وی در پایان تاکید کرد: البته آزمایشات تکمیلی و کلینیکی نیاز است تا بتوان محصول مذکور را به عنوان یک نانو داروی جدید موثر در درمان سرطان معرفی نمود. 

منبع :