موفقیت چیست؟

موفقیت از نظر افراد مختلف معانی متفاوتی دارد. برخی موفقیت را به دست آوردن چند میلیون پول می‌دانند، بعضی داشتن یک خانه‌ی زیبا، بعضی داشتن یک اتومبیل آخرین مدل و...

موفقیت چیست؟

موفقیت از نظر افراد مختلف معانی متفاوتی دارد. برخی موفقیت را به دست آوردن چند میلیون پول می‌دانند، بعضی داشتن یک خانه‌ی زیبا، بعضی داشتن یک اتومبیل آخرین مدل و...

در یک کلام می‌توان گفت موفقیت یعنی تحقق رؤیاها و چون افراد جامعه دارای شخصیت‌های متفاوتی هستند، رؤیاهای‌شان نیز با هم متفاوت است.

یکی از بزرگان می‌گوید: «موفقیت پول نیست، بلکه داشتن توانایی در جهت تحقق رؤیاهاست.»

برای رسیدن به هدف همواره سه موضوع را باید مد نظر داشت:

1- اولین گام تعیین هدف و برنامه‌ریزی برای اجرای آن است.

2- دومین گام، تلاش است. افراد زیادی هستند که برای هدف خود برنامه‌ریزی می‌کنند اما در همان مرحله‌ی اول می‌مانند و هیچ تلاشی نمی‌کنند. تلاش از مهم‌ترین عوامل تحقق اهداف و رسیدن به پیروزی است.

3- سومین گام، پشتکار است. بدون پشتکار نه می‌توان برنامه‌ریزی کرد و آماده شد و نه می‌توان به‌درستی تلاش کرد.

هنگامی که انسان بعد از تحمل سختی‌ها به موفقیت می‌رسد چه‌قدر زیبا و غرورآفرین خواهد بود.