خودت را بشناس

پاسخ به هر کدام از این پرسش‏ها یک گره از کار شما باز می‏کند. همین الان دفتر برنامه‏ریزی و کارنامه‌ی آزمون گذشته‌ی خود را بردارید و شروع کنید!

خودت را بشناس

در مقاله‌ای در مور سه گام پایدار تا موفقیت پایدار گفتیم و در ادامه می‌خواهیم به طور مفصل به آن‌ها بپردازیم. آیا به سراغ گام اول رفتید؟ سعی کردید خودتان را بشناسید؟ سرنخ را دست شما دادم و گفتم از ارزیابی آزمون 25 تیر شروع کنید. چه‌قدر توانسته بودید مطالب را در ذهنتان نگه دارید؟ آیا مطالب 9 ماه سال تحصیلی وارد حافظه‌ی بلند‏مدت‌تان شده بود؟ مطمئناً تا به الان چند آزمون را پشت‏ سر گذاشته‌اید و موتور همه‌ی شما گرم شده است. پس با دقت نکات زیر را مطالعه کنید.

در این مرحله مراقب باشید هیجان‏زده نشوید. هیجان زیاد باعث می‏شود واقعیت‏ها را کم‌رنگ‏تر ببینید. اولین گام خودشناسی را بردارید.

دفتر برنامه‏ریزی خود را بررسی کنید. با در نظر گرفتن ماهیت و اهمیت درس‌های مختلف، میزان ساعت مطالعه و چند از 10 و تراز هر درس را بررسی کنید. آیا به همان اندازه که ساعت مطالعه‌ی خود را افزایش می‏دهید، چند از 10 شما نیز افزایش می‏یابد؟ اگر این رابطه‌ی مستقیم وجود ندارد دنبال یک گره بگردید. آیا مراحل مطالعه را به طور کامل و صحیح اجرا کرده‏اید؟ آیا در هر مرحله روش‏های درستی اتخاذ کرده‌اید؟ آیا منبع مطالعاتی مناسبی در اختیار دارید؟

پاسخ به هر کدام از این پرسش‏ها یک گره از کار شما باز می‏کند. همین الان دفتر برنامه‏ریزی و کارنامه‌ی آزمون گذشته‌ی خود را بردارید و شروع کنید!