تابستان برای گروه پایه

حداقل با کتاب تابستان همراه شوید تا روزی چند ساعت درس بخوانید و از آن دسته از افرادی که از اول مهر حسرت تابستان را می‌خورند نباشید.

تابستان برای گروه پایه

برخی از دانش‌آموزان گروه پایه بر این عقیده هستند که در تابستان فقط زمان درس خواندن کنکوری‌هاست و دانش‌آموزان سال‌های پایه باید کاملاً استراحت کنند. همین عقیده‌ی اشتباه است که بعد از پایان تابستان باعث می‌شود احساس کنند یک فرصت بسیار عالی را از دست داده‌اند.

دانش‌آموزان باید بدانند که دوری از درس‌ها در تابستان باعث می‌شود با شروع سال تحصیلی نتوانند خود را با برنامه‌ی مدرسه مطابقت دهند و تا بخواهند شروع به درس خواندن کرده و به مدرسه برسند عملاً وارد امتحانات میان‌ترم می‌شوند و در امتحانات میان‌ترم نتیجه‌ی ضعیفی می‌گیرند.

حداقل با کتاب تابستان همراه شوید تا روزی چند ساعت درس بخوانید و از آن دسته از افرادی که از اول مهر حسرت تابستان را می‌خورند نباشید.