سه تکنیک تابستانی برای رسیدن به تدریس برتر (3)

در پایان یک سال تحصیلیِ پرتلاش، معلمانِ موفق اقدام به ارائه و انعکاس تجربیات خود می‌کنند تا این تجربیات در طرح‌ریزی یک سال تحصیلی موفق دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

سه تکنیک تابستانی برای رسیدن به تدریس برتر (3)

در پایان یک سال تحصیلیِ پرتلاش، معلمانِ موفق اقدام به ارائه و انعکاس تجربیات خود می‌کنند تا این تجربیات در طرح‌ریزی یک سال تحصیلی موفق دیگر مورد استفاده قرار گیرد. مهم نیست که در کدام منطقه مشغول به تدریس باشید یا چه مقاطعی را تحت پوشش قرار دهید یا چند سال به این کار مشغول باشید. سه تکنیک فراگیر که در ادامه با آن آشنا می‌شوید می‌تواند به بهبود تدریس شما در سال تحصیلی پیش رو کمک شایانی کند.

3) ارتباط، اشتراک، گوش دادن و انتشار دادن

آموزش مؤثر، یک پروژه‌ی اجتماعی متمرکز و یک کار گروهی مشترک است. تابستان، زمانی فوق‌العاده برای صرف زمان در زمینه‌ی آموزش حرفه‌ای شبکه‌ای خواهد بود. برقراری ارتباط با همکاران در مدرسه، منطقه و تمام کشور یک ارتباط قدرتمند در زمینه‌ی آموزش و انتقال تجربه‌ی شبکه‌ای خواهد بود؛ اما نباید به همین موضوع اکتفا کنیم. روش‌های زیر جرقه‌هایی برای به حرکت درآوردن فعالیت در همین زمینه است.

  • ایجاد و اشتراک باشگاه‌های کتاب:

این فعالیت می‌تواند برای شما زمینه‌‌های متعادلی از آموزش حرفه‌ای و شخصی در جهت آشنایی با موضوعات گوناگون فراهم کند.

  • آشنایی با نرم‌افزارهای آموزشی:

در طول دوره‌ی تابستان حداقل با دو نرم‌افزار آموزشی که نتایج آن می‌تواند در طول سال تحصیلی آینده مؤثر باشد آشنا شوید. با سایت‌های آموزشی برتر آشنا شوید و برای موفقیت در این بخش در همین ابتدای کار هدف خود را از این آموزش و یادگیری مشخص کنید. در بحث آشنایی با فضای مجازی آموزشی و نرم‌افزارها، حرکت هدفمند بسیار مؤثرتر خواهد بود.

  • برقراری ارتباط با دانش‌آموزان و خانواده‌ها:

این فعالیت باعث خواهد شد که تابستان شما دقیقاً همان چیزی باشد که باید باشد. ارتباط مؤثر در طول این سه ماه بر حرکت هدفمند دانش‌آموزان در طول این دوره نیز مؤثر است و باعث متمرکز شدن آن‌ها بر فعالیت‌های آموزشی می‌شود.

فرایند معلمان در تبدیل شدن به یک مدرس بهتر، تماماً در زمینه‌ی یافتنِ تعادل، لذت و فرصت یادگیری و اشتراک است. فرایندی پیوسته که زمینه‌ساز ایجاد روحیه‌ی تعهد است و بدون شک منجر به هدایت دانش‌آموزان به سوی رابطه‌ی عمیق‌تر با یادگیری می‌شود. در این فرایند پیوسته، مشارکت بیش‌تری داشته باشیم.

منبع :

خرید کتاب