تابستانی مفید برای کنکوری‌ها (3)

تابستان برای داوطلبان کنکور، فرصتی تکرارنشدنی است که اگر به‌درستی استفاده شود تغییر قابل ملاحظه‌ای در نتیجه‌ی نهایی خواهد داشت. برای داشتن تابستانی مفید بهتر است چند کار ویژه انجام داد.

تابستانی مفید برای کنکوری‌ها (3)

تابستان برای داوطلبان کنکور، فرصتی تکرارنشدنی است که اگر به‌درستی استفاده شود تغییر قابل ملاحظه‌ای در نتیجه‌ی نهایی خواهد داشت. برای داشتن تابستانی مفید بهتر است چند کار ویژه انجام داد:

5. با یک برنامه‌ی روزانه‌ی مشخص درس بخوانید

با تعطیلی مدارس و افزایش اوقات فراغت، بدیهی است که میزان زمان برای مطالعه نیز افزایش خواهد یافت. این زمان طلایی باید کنترل شده و برنامه‌ای مناسب برای آن تنظیم شود. سعی کنید در ابتدای هفته برنامه‌ای بر اساس اصول و منطق تنظیم کنید و در طول هفته بر اساس آن پیش بروید. اگر برنامه‌ای نداشته باشید در این صورت انگیزه‌ای برای شروع مطالعه در روز نخواهید داشت و بخش عمده‌ای از روز را هدر خواهید داد. پس برنامه‌ای برای تمام طول هفته‌ی خود به صورت کلی تنظیم کنید.

6. تنوع را رعایت کنید

برای مطالعه در تابستان باید تنوع را رعایت کنید. تنوع در برنامه‌ریزی مطالعاتی باعث می‌شود مطالعه در طول روز موجب کسالت و خستگی نشود و با این کار در کنار توجه به همه‌ی درس‌ها، مطالعه‌تان با کیفیت همراه خواهد بود.