تابستانی مفید برای کنکوری‌ها (2)

تابستان برای داوطلبان کنکور، فرصتی تکرارنشدنی است که اگر به‌درستی استفاده شود تغییر قابل ملاحظه‌ای در نتیجه‌ی نهایی خواهد داشت. برای داشتن تابستانی مفید بهتر است چند کار ویژه انجام داد.

تابستانی مفید برای کنکوری‌ها (2)

تابستان برای داوطلبان کنکور، فرصتی تکرارنشدنی است که اگر به‌درستی استفاده شود تغییر قابل ملاحظه‌ای در نتیجه‌ی نهایی خواهد داشت. برای داشتن تابستانی مفید بهتر است چند کار ویژه انجام داد:

3. از برنامه‌ی راهبردی غافل نشوید

در دوران تابستان که مدارس تعطیل است و اوقات فراغت افزایش می‌یابد، اگر برنامه‌ی مدون مناسب و درستی نداشته باشید، دچار سردرگمی می‌شوید و ساعت مطالعه‌ی روزانه‌تان کاهش می‌یابد. برنامه‌ی راهبردی در این دوران بهترین راهنما برای رسیدن به هدف و استفاده‌ی بهینه از لحظات است. از چهارچوب برنامه‌ی راهبردی خارج نشده و با اعتماد به برنامه درس بخوانید.

4. از ابزارهای این دوران غافل نشوید

ابزارهای مشخصی برای هر دوره در کانون تعیین شده است. تابستان یکی از فرصت‌های مهم برای پیشرفت است. کتاب تابستان، کتاب خودآموزی، دفتر برنامه‌ریزی و آزمون‌های تابستان ابزارهای مهم این فرصت طلایی هستند.