چالش‌های تابستانی، سؤالات متداول کنکوری‌ها (4)

با توجه به این‌که در گروه تجربی، چهار درس برای انتخاب واحد داریم، آیا ضرورتی برای انتخاب درس یا درس‌هایی از سال چهارم وجود دارد؟

چالش‌های تابستانی، سؤالات متداول کنکوری‌ها (4)

با توجه به این‌که در گروه تجربی، چهار درس برای انتخاب واحد داریم، آیا ضرورتی برای انتخاب درس یا درس‌هایی از سال چهارم وجود دارد؟

انتخاب واحد امری کاملاً وابسته به نظر دانش‌آموز است. البته مشورت با اولیا و پشتیبان هم باید ضمیمه‌ی آن باشد. درواقع اجباری برای درس‌های انتخابی وجود ندارد. این انتخاب می‌تواند کاملاً حداقلی یعنی هر چهار درس از سال دوم یا حداکثری یعنی هر 4 درس سال چهارم باشد؛ ولی رعایت تعادل در این بخش ضروری است. پیش‌خوانی یک یا دو درس از سال چهارم باعث می‌شود در طول سال تحصیلی مدیریت زمان بهتری داشته باشید. در کنار آن مطالعه‌ی دو درس از سال دوم کار شما را در طول سال سبک‌تر می‌کند؛ چون با این مرور، مطالب دو سال قبل را تا حدود زیادی بازیابی خواهید کرد.