چالش‌های تابستانی، سؤالات متداول کنکوری‌ها (3)

چرا بخش اجباری برنامه‌ی راهبردی تابستان مربوط به درس‌های سال سوم است، در حالی که به‌تازگی همه‌ی این درس‌ها مطالعه شده است؟

چالش‌های تابستانی، سؤالات متداول کنکوری‌ها (3)

چرا بخش اجباری برنامه‌ی راهبردی تابستان مربوط به درس‌های سال سوم است، در حالی که به‌تازگی همه‌ی این درس‌ها مطالعه شده است؟

قسمت نگاه به گذشته‌ی برنامه‌ی راهبردی که همان بخش اجباری برنامه است، دو هدف اصلی را دنبال می‌کند: عدم فراموشی آموخته‌ها و تکمیل یادگیری‌های ناقص. همان طور که خودتان نیز اشاره کردید این درس‌ها به‌تازگی مطالعه شده‌اند، بنابراین برای مرور به زمان زیادی نیاز ندارند، ولی توجه داشته باشید که اگر در تابستان این پایه را تثبیت کنید در طول سال برای دو پایه‌ی دیگر که یکی کاملاً جدید است و دیگری مدت‌زمان طولانی‌تری مطالعه نشده‌ است، وقت بیش‌تری در اختیار دارید. این نکته را به یاد داشته باشید که اگر در آزمون آخر تابستان وضعیت درس‌های سال سوم شما با آزمون مشابه (اولین آزمون) یکسان باشد به منزله‌ی پیشرفت شماست.