چالش‌های تابستانی، سؤالات متداول کنکوری‌ها (2)

مطالعه‌ی زیست اگر از برنامه و روش خاصی پیروی کند بازدهی لازم را خواهد داشت. به نکات زیر توجه داشته باشید.

چالش‌های تابستانی، سؤالات متداول کنکوری‌ها (2)

سؤال: برای آزمون 23 مرداد برای درس زیست‌شناسی مدت‌زمان زیادی اختصاص داده بودم و خیلی هم تست کار کردم. انتظار داشتم حداقل 80% پاسخ‌گو باشم، ولی متأسفانه درصدم 29 شد!

پاسخ: مطالعه‌ی زیست اگر از برنامه و روش خاصی پیروی کند بازدهی لازم را خواهد داشت. به نکات زیر توجه داشته باشید:

  • متن کتاب درسی را روخوانی کنید.

  • نکات مهم و کلمات کلیدی را نشان‌دار کنید.

  • بعد از اتمام مطالعه، کتاب را کنار گذاشته و آموخته‌های‌تان را در چند سطر خلاصه‌نویسی کنید.

  • تست‌های کنکور سراسری را بدون اعمال زمان کار کنید.

  • تست‌های کارشده را بررسی و تحلیل کنید.

  • در روزهای بعدی با مرور خلاصه‌نویسی‌ها و نکات مهم، تست‌های مجموعه‌ای را با اعمال زمان کار کنید.

  • هم‌چنین مطالعه‌ی ترکیبی زیست از کتاب‌های سه سال یک راهکار موفق دیگر است.