راهکارهای افزایش تراز (2)

درس‌هایی که بیش‌ترین نمره و درصد را در مدرسه و کانون دارید. این درس‌ها جزء بهترین درس‌های شما محسوب می‌شوند.

راهکارهای افزایش تراز (2)

افزایش تراز با تشخیص درس‌ها

بعد از ارزیابی کارنامه و درس‌ها با سه نوع درس و درصد مواجه می‌شوید:

1. نقاط قوت پایدار: درس‌هایی که بیش‌ترین نمره و درصد را در مدرسه و کانون دارید. این درس‌ها جزء بهترین درس‌های شما محسوب می‌شوند. با بررسی دفتر برنامه‌ریزی متوجه این نکته می‌شوید که ناخودآگاه بیش‌ترین زمان مطالعاتی را به این درس‌ها اختصاص داده‌اید. به‌راحتی می‌توانید با اختصاص دادن زمان مناسب مطالعه، آن‌ها‌ را به نقطه‌ی اوج خود برسانید.

2. درس‌های نوسانی: درس‌هایی که در هر آزمون درصدهایش افت و خیز دارند. این موضوع نشان می‌دهد برای هر آزمون چه مقدار زمان به این درس‌ها اختصاص داده‌اید. بهترین راهکار این است که در طول هفته برای این درس‌ها زمان ثابت مطالعه در نظر بگیرید و هر هفته ساعت مطالعه را در این درس‌ها بالا ببرید.

3. درس‌هایی که در آزمون سفید می‌گذارید: این‌ها درس‌هایی هستند که در طول هفته به سراغشان نرفته‌اید یا به این دلیل که در این مبحث یا کتاب ضعیف هستید و نتوانسته‌اید نمره‌ی مورد نظر را در مدرسه بگیرید یا نمی‌توانید از این درس‌ها تست بزنید و ترس درونی دارید که مبادا نتیجه‌ی مطلوب را به دست نیاورید. برای این درس‌ها سعی کنید هر شب زمان کوتاهی را به خواندن مطالب مورد نظر اختصاص دهید تا رابطه‌ی بهتری با آن برقرار کنید. استفاده از بخش کلکسیون روش‌ها کمک خوبی به شما خواهد کرد. آخر هفته نیز قبل از آزمون سؤالات آزمون قبل این درس‌ها را مطالعه کنید. اغلب دو تست در آزمون آورده می‌شود. با بررسی لوح آزمون و کتاب‌های تست می‌توانید به چند سؤال پاسخ دهید.