راهکارهای افزیش تراز (3)

ساده‌ترین روش بالا بردن تراز، افزایش فاصله‌ی بین سؤالات درست و غلط است. این یعنی کاهش دادن اشتباهات. برای کاهش اشتباهات باید در طول هفته روی آن کار شود و در طول هفته رعایت شود.

راهکارهای افزیش تراز (3)

افزایش تراز با کم کردن اشتباهات

همه‌ی دانش‌آموزان برای بالا بردن تراز، ساعت مطالعه را افزایش می‌دهند و در جلسه‌ی آزمون بی‌مهابا و بدون تأمل تست‌ها را جواب می‌دهند و ارزش ساعت‌ها مطالعه را در عرض چند ثانیه از بین می‌برند و بعد از دریافت کارنامه با فاصله‌ی کم با پاسخ‌های صحیح مواجه می‌شوند. ساده‌ترین روش بالا بردن تراز، افزایش فاصله‌ی بین سؤالات درست و غلط است. این یعنی کاهش دادن اشتباهات. برای کاهش اشتباهات باید در طول هفته روی آن کار شود و در طول هفته رعایت شود.  

1. ابتدا سعی کنید در طول هفته با بررسی کارنامه تصمیم بگیرید به چند سؤال در آزمون بعدی پاسخ دهید. روش چندتا از ده‌تا را که روش بسیار آسان و عملی است در برگه‌ای بنویسید و با خود سر جلسه‌ی آزمون ببرید. بعد از پاسخ به چند سؤال مورد نظر، با خیال راحت‌تری به پاسخ‌گویی یک یا چند سؤال دیگر بپردازید.

2. برای کم کردن اشتباهات در جلسه‌ی آزمون باید بتوانید به‌راحتی از کنار سؤالاتی که بلد نیستید رد شوید و بهترین روش، تکنیک ضربدر و منهاست. اجرای این روش در جلسه‌ی امتحان کافی نیست، باید در طول هفته این روش را روی تست‌ها اجرا کنید تا بتوانید آن را به صورت خودکار در جلسه‌ی آزمون اجرا کنید.

3. بررسی سؤالات آزمون گذشته یکی از راه‌های دیگر کم کردن اشتباهات است. به دلیل طرح دو سؤال از آزمون گذشته در هر آزمون، احتمال دارد سؤالی طرح شود که در آزمون گذشته مطرح شده است و پاسخ اشتباه داده باشید. بررسی آن باعث می‌شود در آزمون بعد، گزینه‌ی درست را انتخاب کنید.