فرزندم از تو سپاس‌گزارم

امسال که نتایج کنکور را دادند رتبه‌ات در سهمیه‌ی منطقه‌ی یک، دورقمی شد؛ خیلی خوب‌تر از کنکور پارسال و موفق شدی در رشته‌ی مورد علاقه‌ات قبول شوی.

فرزندم از تو سپاس‌گزارم

فرزندم! جگرگوشه‌ام! از دوران کودکی همیشه دوست داشتی پزشک شوی و ما همیشه تو را تشویق می‌کردیم تا به هدفت برسی. می‌دانستی که درآمد پدرت ناچیز است و همواره با کم و کاستی‌های زندگی‌مان ساختی و دم برنیاوردی. چه آرزوهایی که بعد از دوران کودکی داشتی و ما نیز با راهنمایی‌های‌مان سعی می‌کردیم مسیر درست را به تو نشان دهیم.

زمانی که برای کنکور 93 آماده می‌شدی گفتی پدر جان من خودم درس می‌خوانم و خوب خواندی. شاهد شب‌زنده‌داری‌هایت بودم ولی رقابت در رشته‌ی پزشکی هم سخت بود. نتایج را که دادند رتبه‌ات 2000 در سهمیه‌ی منطقه‌ی یک شد. به جای ناامیدی گفتی بابا یک سال دیگر هم می‌خوانم و چون سال دیگر باید به خدمت سربازی بروم آن‌قدر می‌خوانم تا رتبه‌ی قبولی در رشته‌ی پزشکی را کسب کنم. گفتم فرزندم امیدوارم که موفق می‌شوی و باز هم شاهد تلاش‌های شبانه‌روزی‌ات بودم. چه روزهایی که من و مادرت شاهد زحمات تو بودیم و تو با این امکانات کمی که در اختیار داشتی سخت تلاش می‌کردی و برای دلگرمی من هم که شده می‌گفتی اکثر کسانی که رتبه‌های خوب آوردند خودشان تلاش کرده‌اند و درس خوانده‌اند. فرزندم به خاطر درک عمیقت نسبت به پدرت از تو ممنونم.

امسال که نتایج کنکور را دادند رتبه‌ات در سهمیه‌ی منطقه‌ی یک، دورقمی شد؛ خیلی خوب‌تر از کنکور پارسال و موفق شدی در رشته‌ی مورد علاقه‌ات قبول شوی. خوشحالم که به آرزویت رسیدی. تنها و تنها حرفی که می‌توانم به جگرگوشه‌ام بگویم این است که فرزندم به خاطر تلاش و سخت‌کوشی‌ات از تو سپاس‌گزارم.