پیش‌شرط‌های موفقیت

سخت‌کوشی دانش‌آموز با میزان ساعت مطالعه‌ی او در هفته سنجیده می‌شود.

پیش‌شرط‌های موفقیت

1. سخت‌کوشی:

سخت‌کوشی دانش‌آموز با میزان ساعت مطالعه‌ی او در هفته سنجیده می‌شود. بدون وجود دفتر برنامه‌ریزی این امر امکان ندارد. بهتر است در تابستان حداقل 60 ساعت در هفته مطالعه داشته باشید.

2. اجرای برنامه‌ی راهبردی:

سعی کنید از ابتدای کار، خود را با برنامه‌ی راهبردی هماهنگ کنید. اگر در تابستان به مدرسه می‌روید از برنامه‌ی کانون غافل نشوید. اگر از قسمتی از برنامه عقب افتادید آن را به آزمون جمع‌‌بندی موکول کنید.

3. ارزیابی آزمون:

آزمون بدون ارزیابی کاری نیمه‌تمام است. سعی کنید تمام سؤالاتی را که در آزمون‌ها اشتباه پاسخ داده‌اید در کتاب خودآموزی یادداشت کنید. حتی در منزل اگر به تستی برخورد کردید که دارای نکته‌ی مهمی است آن را در کتاب خودآموزی یادداشت کنید.

4. رعایت تعادل‌ها:

تعادل بین درس‌های اختصاصی و عمومی

تعادل بین تستی و تشریحی

تعادل بین درس‌های پیش و پایه

تعادل بین خواب و درس خواندن

5. اجرای مراحل مطالعاتی: بعضی از دانش‌آموزان به کتاب درسی اهمیت نمی‌دهند در حالی که اهمیت کتاب‌های درسی هر سال در هر مقطع تحصیلی بیش‌تر می‌شود. ابتدا سعی کنید کتاب درسی‌تان را به صورت دقیق مطالعه کرده و برای تثبیت آن از کتاب سؤالات پرتکرار استفاده کنید. درنهایت برای تسلط بیش‌تر از کتاب آبی کانون استفاده کنید.