اهمیت کتاب خودآموزی

هر کاری به ابزار و وسایل خاص خود نیاز دارد. کتاب خودآموزی نیز یکی از ابزارهای مطالعه است که پس از هر آزمون به کار می­آید.

اهمیت کتاب خودآموزی

هر کاری به ابزار و وسایل خاص خود نیاز دارد. کتاب خودآموزی نیز یکی از ابزارهای مطالعه است که پس از هر آزمون به کار می­آید. این کتاب توسط خود دانش‌آموز پر می­شود؛ بدین ترتیب که پس از هر آزمون سؤالاتی را که اشتباه پاسخ داده یا اصلاً بلد نبوده در صفحه‌ی قرمزرنگ این کتاب و سؤالات مهم را در صفحه­ی آبی‌رنگ کتاب وارد می­کند.

این کتاب به دانش­آموز کمک می­کند که مرور مجددی بر سؤالات دشوار و سؤالاتی که بلد نبوده داشته باشد و با نوشتن آن‌ها در کتاب به همراه پاسخ صحیح می­تواند آن‌ها را بهتر فرا بگیرد و در مواقع نیاز با مرور نوشته­های این کتاب تمام سؤالات سخت و دشوار را مجدداً مرور کند. این کار یادگیری و بازده بهتری دارد و انجام مکرر این کار می­تواند موفقیت او را در آزمون­های بعد رقم بزند و درصد پاسخ­های اشتباه را به طور چشمگیری کاهش دهد.