اهمیت دفتر برنامه‌ریزی در طول سال تحصیلی

مهم‌ترین کلید موفقیت در طول سال تحصیلی، یادداشت ساعات مطالعه و تکمیل دفتر برنامه‌ریزی است.

اهمیت دفتر برنامه‌ریزی در طول سال تحصیلی

مهم‌ترین کلید موفقیت در طول سال تحصیلی، یادداشت ساعات مطالعه و تکمیل دفتر برنامه‌ریزی است. تکمیل دفتر برنامه‌ریزی یعنی لمس حس ناب موفقیت در لحظه لحظه‌های زندگی. با پر کردن دفتر برنامه‌ریزی و شروع آن از ساعت مطالعه‌ی حتی اندک، کمک شایانی می‌کند تا روزانه ساعات مطالعه‌ی خود را در بازه‌ی زمانی مشخص افزایش دهید. این کار سبب افزایش انگیزه‌ی فوق‌العاده در شما می‌شود. با تکمیل دفتر برنامه‌ریزی شما دانش‌آموزان به‌خصوص داوطلبان کنکور سراسری، از سردرگمی نجات پیدا کرده و به نقاط ضعف و قوت خود پی می‌برید. با دفتر برنامه‌ریزی ارزیابی پیشرفت در هر آزمون و تطبیق دادن آن با ساعات مطالعه، میزان پیشرفت یا عدم پیشرفت سنجیده می‌شود.

دیگر فواید دفتر برنامه‌ریزی عبارت‌اند از:

- درک درست از برنامه‌ی مطالعاتی

- تعادل مطالعاتی

- کمک به نظم و افزایش ساعت مطالعه

- شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی

- افزایش اعتمادبه‌نفس و صرفه‌جویی در زمان

- کم شدن استرس‌ها و فشار روانی