هورمون ایریزین و ارتباط آن با فواید ورزش

محققان دانشگاه هاروارد به بررسی وجود هورمون ایریزین در بدن و ارتباط آن با ورزش پرداختند.

هورمون ایریزین و ارتباط آن با فواید ورزش

به‌ گزارش ‌ایسنا‌، اخیرا محققان به بررسی وجود هورمون ایریزین در بدن پرداخته‌اند. این هورمون با افزایش فواید ورزش در ارتباط است. محققان دانشگاه هاروارد دریافتند که ایریزین به میزان چند نانو گرم در خون انسان وجود دارد و به هنگام ورزش میزان آن افزایش می یابد.

این هورمون با وجود این که به میزان کمی در بدن وجود دارد به اندازه هورمون انسولین وجودش مهم است. محققان همچنان بررسی کردند که با کمک ورزش چقدر میزان ایریزین افزایش می‌یابد.

محققان معتقدند که بررسی‌های بیشتری لازم است تا در پایم که این هورمون چگونه کار می‌کنند و چه ارتباطی با چربی‌های بدن و مصرف انرژی در بدن دارد.

وجود ایریزین در بدن در سال 2012 کشف شد. این هورمون در جریان ورزش در بدن آزاد و موجب افزایش انرژی و کنترل سطح قند خون می شود. این اکتشاف به چگونگی تاثیر ورزش در سلامتی و سوخت و ساز بدن کمک کرد.

به نظر می‌رسد که ورزش‌هایی با شدت زیاد بیشتر باعث افزایش میزان ایریزین در بدن می‌شوند. این محققان به درک بهتر وجود ایریزین در بدن و ارتباط آن با ورزش کمک می‌کند.

منبع :