ورزشکاران نیاز به ترمیم مینیسک همراه با ACL ندارند

معمولا در عمل جراحی ACL، پارگی مینیسک نیز ترمیم می‌شود. بررسی‌ها نشان داده است که اگر پارگی مینیسک وخیم نباشد نیاز به ترمیم آن هم‌زمان با ACL نیست.

ورزشکاران نیاز به ترمیم مینیسک همراه با ACL ندارند

به‌ گزارش ‌ایسنا‌، هنگامی که ورزشکاران دچار پارگی ACL می‌شوند و عمل جراحی برای ترمین ACL انجام می‌دهند معمولا آسیب‌دیدگی‌ در ناحیه مینیسک نیز پیدا می‌کنند. مطالعات ارائه شده در جلسه سالانه انجمن ارتوپد پزشکی ورزشی آمریکا نشان داده است که نیازی به درمان هم‌زمان این پارگی در زانو نیست.

در این مطالعات 194 بیمار که پارگی مینیسک را همراه با ACL ترمیم نکرده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. این افراد که دچار پارگی مینیسک میانی و جانبی شده بودند آنها تا شش سال بعد از انجام عمل ACL نیازی به عمل برای ترمیم مینیسک پیدا نکردند.

در بین افراد مورد بررسی تنها 7.7 درصد نیاز به عمل جراحی دوباره برای ترمیم مینیسک پیدا کردند. این افراد پارگی بیش از 10 میلیمتر داشتند.

یکی از محققان می‌گوید:‌ به عنوان جراح نمی‌خواهیم که پیش از حد زانوی ورزشکاران را دست کاری کنیم. اگر که پارگی مینیسک وخیم باشد همراه با ACL نیاز به ترمیم وجود دارد. اگر مینیسک ثبات داشته باشد و پارگی زیاد نباشد نیاز به درمان همراه با ACL نیست.

منبع :