تصویب14رشته کارشناسی ارشدو3رشته کارشناسی برای دانشگاه پیام نور

معاون آموزش، سنجش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور از تصویب 14 رشته کارشناسی ارشد و 3 رشته کارشناسی دانشگاه پیام نور در شورای گسترش آموزش عالی خبر داد.

تصویب14رشته کارشناسی ارشدو3رشته کارشناسی برای دانشگاه پیام نور

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور، بخشی خانیکی معاون آموزشی دانشگاه پیام نور گفت: شورای گسترش آموزش عالی رشته مددکاری اجتماعی و راهنمایی و مشاوره در گرایش  مشاوره در واحد مهاباد و علوم تربیتی در گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی واحد لالجین در مقطع کارشناسی را تصویب کرد.

وی همچنین افزود: شورای گسترش آموزش عالی با تصویب 14  رشته در مقطع کارشناسی ارشد در رشته‌های رشته نهج البلاغه و شیمی-شیمی تجزیه در پیام نور واحد کرج، رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری در مراکز ارومیه و بابل، رشته مخابرات محیطی در مرکز دماوند، رشته تاریخ در مرکز سقز، رشته ژئومورفولوژی در گرایش برنامه ریزی محیطی در مرکز سنندج،رشته شیمی عالی در گرایش های آلی و تجزیه در مراکز کرمانشاه و میاندوآب، رشته برنامه ریزی روستایی در مرکز نیشابور، حقوق خصوصی در مرکز ورامین، مدیریت دولتی در مرکز یزد، برنامه ریزی رفاه اجتماعی در واحد بوکان و جغرافیا و برنامه ریزی شهری در واحد مهاباد نیز موافقت کرده است.

منبع :