افسردگی و اختلال یادگیری در کمین دانش آموزان بد غذا

محققان بر این باورند که دانش آموزانی که بدغذا هستند بیشتر در معرض مشکلات سلامتی نظیر افسردگی و اضطراب قرار دارند.

افسردگی و اختلال یادگیری در کمین دانش آموزان بد غذا

به گزارش پانا به نقل از رویترز‌، پژوهشگران علوم تغذیه از بدغذایی دانش آموزان به عنوان نشانه ای از احتمال افسردگی یا اضطراب میان آنان خبر دادند.

تازه ترین تحقیقات در این زمینه نشان می دهد بیش از 20 درصد دانش آموزان  دچار بدغذایی هستند که در برخی از آن ها این موضوع بسیار جدی و نگران کننده است.

محققان بر این باورند که دانش آموزانی که بدغذا هستند بیشتر در معرض مشکلات سلامتی نظیر افسردگی و اضطراب قرار دارند و حتی بدغذایی می تواند موجب سوء تغذیه و عدم آموزش پذیری و یادگیری آنان می شود.

منبع :