100,000,000 بازدید از سایت کانون

صد میلیون بازدید از سایت کانون از تاریخ 3 تیر 90 ثبت شده است .
صد میلیون بازدید! 


از زمان بارگذاری نسخه جدید سایت کانون ( 3 تیر 90 ) ، صد میلیون بازدید ثبت شده است . 
100,000,000 بازدید از سایت کانون


همایش جمع بندی فیزیک بخش چهارم (موج های صوتی)
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : حامد چقادی