ریکاوری نامناسب عامل آسیب‌دیدگی پی‌درپی ورزشکاران دانشگاهی

ورزشکاران دانشجویی که قبلا آسیب‌دیده‌اند و عمل جراحی انجام داده‌اند بیشتر در معرض آسیب‌دیدگی مجدد قرار دارند، زیرا ریکاوری مناسب نداشته‌اند.

ریکاوری نامناسب عامل آسیب‌دیدگی پی‌درپی ورزشکاران دانشگاهی

به‌ گزارش ‌ایسنا‌، طبق مطالعات ارائه شده در جلسه سالانه انجمن ارتوپد پزشکی ورزشی، ورزشکاران که قبل از رفتن به دانشگاه و انجام ورزش‌های دانشگاهی عمل جراحی انجام داده‌اند، بعد از شروع ورزش بیشتر در معرض عمل جراحی مجدد قرار دارند.

این اولین مطالعاتی است که به بررسی ارتباط بین انجام عمل جراحی قبل از دانشگاه و آسیب‌دیدگی‌ بعد از انجام ورزش‌های دانشگاهی در دانشجویان ورزشکار پرداخته است.

ورزشکارانی که پیش از این آسیب دیده‌اند با کمبود کارایی مواجه هستند که منجر به آسیب‌دیدگی‌ مجدد آنها می‌شود.

برای انجام این مطالعات 1142 ورزشکار که بین سال‌های 2003 تا 2009 در دانشگاه ورزش می‌کرد‌ند مورد بررسی قرار گرفتند.

این افراد در 20 رشته ورزشی مختلف شرکت داشتند. از بین این افراد 16.3 درصد پیش از ورزش در دانشگاه عمل جراحی انجام داده بودند. 15.3 درصد ورزشکاران نیز در طول دوره دانشگاه عمل جراحی داشتند. بیشتر جراحی‌ها مربوط به ترمیم زانو از ناحیه مینیسک بود. بیشتر آسیب‌هایی که منجر به جراحی شده بودند شدت کمتری داشتند.

از آنجایی که در آسیب‌ های ناشی از ورزش در بین ورزشکاران دانشگاهی افزایش یافته است، محققان تلاش می‌کنند تا به نوعی از این مساله جلوگیری کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل آسیب‌های پی در پی ورزشکاران دانشگاهی ریکاوری نامناسب بعد از آسیب‌دیدگی‌ است که منجر به آسیب‌دیدگی‌ مجدد می‌شود.

منبع :

خرید کتاب